Liselund by night

Liselund Slot med den omkringliggende have er et romantisk anlæg med lysthuse, småbygninger og havemonumenter, som ligger ved landsbyen Liselund i Magleby Sogn på Møn.

Hele Møn var fra gammel tid krongods, men i 1777 havde den fransk-hollandske huguenotfamilie de la Calmette erhvervet herregården Marienborg på den sydlige del af øen. Gården havde dog ikke nogen anselig hovedbygning.

Møllestangen, Nyord

Lodsudkiggen Møllestangen, nu Danmarks mindste museum, med lyn og nordlys i baggrunden.

Farvandene omkring Nyord er svære at gennemsejle, eftersom der er mange grunde og snoede sejlløb. Men disse farvande var også den vigtigste sejlrute fra hovedstaden til Nordtyskland eller de syddanske øer før i tiden. Det har derfor været almindeligt igennem hundredevis af år, at stedkendte lokale fra Nyord, mod betaling, hjalp skibene ved at gå ombord på skibet og navigere dem sikkert igennem.

Grønsalen 2

Grønsalen eller Grønjægers Høj fra bondestenalderen ca. 3.500 f. Kr. er en 102 m lang, 13 m bred og 2 m høj langdysse syd for Fanefjord Kirke og øst for Fanefjord på Møn. Højen, der også kaldes Grønjægers Høj eller Grønjæger og Fanes Sal, indeholder 3 gravkamre, men kun det vestlige gravkammer er intakt og urørt med en stor dæksten. Højen blev frivilligt fredet allerede i 1831. Dyssen er omgivet af 145 store randsten, og højen er navngivet efter sagnkongen Grøn, der var gift med Fane. Langdyssen er offentligt tilgængelig.

Grønsalen

Grønsalen eller Grønjægers Høj fra bondestenalderen ca. 3.500 f. Kr. er en 102 m lang, 13 m bred og 2 m høj langdysse syd for Fanefjord Kirke og øst for Fanefjord på Møn. Højen, der også kaldes Grønjægers Høj eller Grønjæger og Fanes Sal, indeholder 3 gravkamre, men kun det vestlige gravkammer er intakt og urørt med en stor dæksten. Højen blev frivilligt fredet allerede i 1831. Dyssen er omgivet af 145 store randsten, og højen er navngivet efter sagnkongen Grøn, der var gift med Fane. Langdyssen er offentligt tilgængelig.