Månen i farver

Månen i farver

Farverne viser mineralforekomster på Månen. Blå viser rig forekomst af titanium, rød viser meget jern.